Bastion Nieuw Molen

Bastion Nieuw Molen is een van de zes bastions van de vesting Naarden en ligt aan de westkant van de vesting, tussen bastion Turfpoort en bastion Oud Molen in.
Het bastion heeft nu een strakke en eenvoudige indeling die overeenkomt met de indeling uit de late 17e eeuw. De aarden borstwering langs de 145 m lange voorkanten van het bastion loopt naar voren in hoogte op van 8,5 tot 10 m. Circa 50 m vóór de punt van het bastion zijn de borstweringen van beide voorkanten met elkaar verbonden door een 10 m hoge gebogen borstwering, een zogenaamde bombelle. Achter deze borstwering bevindt zich een brede walgang, met links en rechts opritten voor het aanvoeren van geschut. Met het hier opgestelde geschut kon het terrein recht voor de punt van het bastion optimaal worden bestreken. Dat was belangrijk want de punt van een bastion gold als de zwakste plek in de verdediging waarop een mogelijke aanvaller zich als eerste zou richten.

Bij de restauratie werd naast de gang naar het waterpoortje een oude ronde trapschacht blootgelegd met het spiraalvormige fundament voor een wenteltrap. Traptreden zelf ontbraken. Bij onderzoek bleek eenzelfde trapschacht aanwezig te zijn bij het vrijwel identieke gebouw F’ aan de andere kant van het bastion. Bij de restauratie is de muur waarmee de trapschacht was afgesloten verwijderd en is een wenteltrap in de schacht gemetseld. De bovenafdekking bleef gehandhaafd.

De vijf kanonkelders in de voorkant van het bastion zijn 5,5 meter diep en 3 meter breed en 2,4 meter hoog in de top van het gewelf. Elke kelder heeft een schietgat en een luchtgat voor rookafvoer. In de 19e eeuw werden de 3 achterste kelders ingericht als onderkomen voor 18 manschappen. Deze voor bewoning ingerichte kelders konden worden verwarmd en kregen cementvloeren. De andere kelders hebben vloeren van klinkers. Vanaf de laatste kelder loopt een 61 meter lange gang in de richting van de punt van het bastion, een zogenaamde luistergang.
Naast de ingang van het gebouw op de lage flank van het bastion ligt een kruitmagazijn met een eigen toegang. Het bestaat uit één rechthoekig, gewelfd lokaal van 5,4 meter lang en 3,1 meter breed. Het magazijn heeft een spouwmuur. Er kon 136 ton buskruit worden opgeslagen.

Bastion Nieuw Molen

Westwalstraat 27
1411 PC Naarden

Bastion Nieuw Molen

Westwalstraat 27

1411 PC Naarden

Route >>
www.rijksmonumenten.nl >>