De voormalige officiers kantine stamt uit 1880 en was de kantine voor soldaten die in de vesting waren gelegerd, en dan met name de manschappen uit de nabijgelegen Promerskazerne. Er waren verschillende ruimtes zoals een ontspanningszaal, biljartzaal en een keuken. De onderofficieren beschikten over een eigen ruimte.
De kantine voorzag tientallen jaren in wat gezelligheid voor de dienstplichtigen die in de kille militaire gebouwen van de vesting waren ondergebracht. Sommige uitbaters werden een begrip voor de kazernebevolking. Zoals de familie Ochse die de soldaten in de jaren dertig van de vorige eeuw voor een dubbeltje van koffie met een gevulde koek voorzag.

Lange tijd was hier de plaatselijke VVV gehuisvest. Sinds 2017 is de Mess een cultureel podium: een prachtig theatertje, met multifunctionele nevenruimten en een gezellige bar/foyer. De Mess wordt gerund door vrijwilligers,. Kijk voor activiteiten op de agenda van de Mess.